Mirakelprodukt eller rent nonsens? Så fungerar kollagen/collagen.

http://nyheter24.se/halsa/765055-mirakelprodukt-eller-rent-nonsens-sa-fungerar-kollagen

________________________________________________________________________________

 

Klinisk studie Penn State University (USA, 2008) på 147 idrottsmän som under 24 veckor har använt kollagen/collagen. Personerna delades i olika grupper där hälften fick kollagen/collagen och hälften placebo.

I denna studie fann man att det var en signifikant förbättring med avseende på smärta i kontrollgruppen som hade tagit kollagen/collagen jämfört med placebo-gruppen.

En liknande studie gjordes 2011 på Tufts Medical Center på Harvard University i USA av McAlindon.

I denna studie hade man 30 personer som hade artros i knäna.

Också här delade man in gruppen i en del som fick placebo och en annan som fick kollagen/collagen.

Man använde här magnetröntgen för att se hur artrosen utveckades under tid. Man gjorde kontrollmätningar både vid 24 och 48 veckor.

Även här kunde man dokumentera en signifikant förbättring med minskade smärtor hos patienterna som tillhörde kollagen-gruppen.

Man lade också märke till att magnetröntgenbilderna visade en kontinuerlig förbättring ända upp till 48 veckor.

artros
________________________________________________________________________________

Ever wonder why it is that Japanese women have such healthy looking skin? Ever wonder how Japanese women manage to look so young well into their golden years?

http://gadling.com/2007/10/08/big-in-japan-drinking-collagen-keeps-japanese-women-young-and-b/

________________________________________________________________________________

Åldrande är något vi alla kommer att möta. Vi föds . Vi lever . Vi blir äldre . Vi dör . Men vissa människor åldras långsamt , graciöst och vackert , medan andra åldras snabbt , med åtföljande smärtor och svagheter.

Många faktorer bidrar till ” graden av åldrande ” : våra gener , våra hormonnivåer , våra kost -och motionsmönster, narkotika , alkohol-och tobaksmissbruk , etc.

Länken som hänvisas till berättar om invånarna i Yuzurihara, Japan som är extremt långlivade och har väldigt lite hudrynkor , även i hög ålder . Det finns 10 gånger fler personer som är 80 år och eller äldre i Yuzurihara än någon stad i Förenta staterna , och människorna där uppvisar inte heller några typiska åldersrelaterade sjukdomar utan kan leva ett aktivt liv.

http://www.vrp.com/bone-and-joint/bone-and-joint/collagen-type-ii-shown-to-reverse-skin-and-joint-aging

________________________________________________________________________________

I denna video från Oprah berättar de om hur japanska kvinnor stoppar eller i alla fall minskar ner åldringsprocessen som sker i huden när vi blir äldre.

http://www.oprah.com/style/Japanese-Beauty-Secrets-Video

________________________________________________________________________________

En länk med mycket information om varför kollagen/collagen är något vi alla behöver

http://collagen.adante.se/collagen-info.pdf

________________________________________________________________________________

Wikipedia om kollagen/collagen

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kollagen

________________________________________________________________________________

Science and Research

http://nippicollagen.com/science-research/science-behind-trumarine/

________________________________________________________________________________

REDUCERING AV SVULLNA LEDER VID REUMATOID ARTRIT

________________________________________________________________________________

Är kollagenrik kost hemligheten bakom fantastisk hy?

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Läckande tarm. Vad kan Kollagen göra?

________________________________________________________________________________

Studier

Det tyska företaget Gelita gjorde 2014 en studie på vilken effekt som användande av kollagenpeptider av varumärket Verisol®.

114 försökspersoner med åldern 45–65 år delades in i 2 grupper. Det var 57 kvinnor i varje grupp. Den ena gruppen fick 2,5 g Verisol® och den andra gruppen fick placebo en gång om dagen i åtta veckor.

Försökspersonerna fick sin hud objektivt mätt innan de påbörjade behandlingen samt efter fyra och åtta veckor. Huden mättes också fyra veckor efter den sista dosen (fyra veckors regressionsfas) för att se i vilken mån resultaten höll sig.

Reduktion av rynkdjup på hela 20,1 procent

Efter fyra veckors behandling uppvisade gruppen som hade fått Verisol® en statistiskt signifikant reduktion av rynkdjupet runt ögonen på mer än 7,2 procent i genomsnitt, och efter åtta veckor uppmättes en reduktion på hela 20,1 procent i genomsnitt. (Högsta uppmätta reduktion hos patient var 49,9 procent). Dessa resultat är statistiskt signifikanta och mycket goda.

Fyra veckor efter sista intag (fyra veckors regressionsfas) uppmättes fortfarande en statistiskt signifikant minskning av rynkdjup runt ögonen hos behandlingsgruppen på 11,5 procent.

I en undergrupp gjordes biopsi både före och efter behandling. Resultaten visade mycket god effekt.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=verisol

https://www.researchgate.net/publication/259628887_Oral_Intake_of_Specific_Bioactive_Collagen_Peptides_Reduces_Skin_Wrinkles_and_Increases_Dermal_Matrix_Synthesis


Kollagen har otroligt många fördelar.