index

Cirka 85% av den kvinnliga vuxna befolkningen påverkas av celluliter (hudens apelsinskalsutseende). Cellulit är en skönhetsaspekt, inte en sjukdom, men många kvinnor lider av detta skönhetsfel. Tillskott av kollagen kan bidra till att minska celluliter.

En dubbelblind, randomiserad placebokontrollerad studie med 105 kvinnor i åldrarna 25-50 år visar att det dagliga orala intaget av kollagen minskar mängden celluliter i huden. Effekten mättes efter 3 och 6 månaders tillskott. Kollagen påverkar den normala strukturen hos läderhuden/dermis och underhuden/subcutis. Tillskott av kollagen minskade också hudens gropighet, med första resultaten synliga efter 3 månader, men mer uttalad efter 6 månader.
Ökning av elastin och kollagen är signifikant synlig.

https://www.lifepr.de/pressemitteilung/gelita-ag/Effective-Cellulite-Treatment-from-Within/boxid/576508