FORSKNING


Mirakelprodukt eller rent nonsens? Så fungerar kollagen/collagen.
http://nyheter24.se/halsa/765055-mirakelprodukt-eller-rent-nonsens-sa-fungerar-kollagen


Klinisk studie Penn State University (USA, 2008) på 147 idrottsmän som under 24 veckor har använt kollagen/collagen. Personerna delades i olika grupper där hälften fick kollagen/collagen och hälften placebo.
I denna studie fann man att det var en signifikant förbättring med avseende på smärta i kontrollgruppen som hade tagit kollagen/collagen jämfört med placebo-gruppen.
En liknande studie gjordes 2011 på Tufts Medical Center på Harvard University i USA av McAlindon.
I denna studie hade man 30 personer som hade artros i knäna.
Också här delade man in gruppen i en del som fick placebo och en annan som fick kollagen/collagen.
Man använde här magnetröntgen för att se hur artrosen utveckades under tid. Man gjorde kontrollmätningar både vid 24 och 48 veckor.
Även här kunde man dokumentera en signifikant förbättring med minskade smärtor hos patienterna som tillhörde kollagen-gruppen.
Man lade också märke till att magnetröntgenbilderna visade en kontinuerlig förbättring ända upp till 48 veckor.

https://www.gelita.com/en/products/collagen-peptides/fortigel


Ever wonder why it is that Japanese women have such healthy looking skin? Ever wonder how Japanese women manage to look so young well into their golden years?
http://gadling.com/2007/10/08/big-in-japan-drinking-collagen-keeps-japanese-women-young-and-b/


En länk med mycket information om varför kollagen/collagen är något vi alla behöver
http://collagen.adante.se/collagen-info.pdf


Wikipedia om kollagen/collagen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kollagen


Science and Research
http://nippicollagen.com/science-research/science-behind-trumarine/


REDUCERING AV SVULLNA LEDER VID REUMATOID ARTRIT


Är kollagenrik kost hemligheten bakom fantastisk hy?

https://www.baaam.se/ar-kollagenrik-kost-hemligheten-bakom-fantastisk-hy


Läckande tarm. Vad kan Kollagen göra?
https://www.guthealthproject.com/the-powerful-supplement-you-need-to-heal-a-leaky-gut/


Studier
Det tyska företaget Gelita gjorde 2014 en studie på vilken effekt som användande av kollagenpeptider av varumärket Verisol®.
114 försökspersoner med åldern 45–65 år delades in i 2 grupper. Det var 57 kvinnor i varje grupp. Den ena gruppen fick 2,5 g Verisol® och den andra gruppen fick placebo en gång om dagen i åtta veckor.
Försökspersonerna fick sin hud objektivt mätt innan de påbörjade behandlingen samt efter fyra och åtta veckor. Huden mättes också fyra veckor efter den sista dosen (fyra veckors regressionsfas) för att se i vilken mån resultaten höll sig.
Reduktion av rynkdjup på hela 20,1 procent
Efter fyra veckors behandling uppvisade gruppen som hade fått Verisol® en statistiskt signifikant reduktion av rynkdjupet runt ögonen på mer än 7,2 procent i genomsnitt, och efter åtta veckor uppmättes en reduktion på hela 20,1 procent i genomsnitt. (Högsta uppmätta reduktion hos patient var 49,9 procent). Dessa resultat är statistiskt signifikanta och mycket goda.
Fyra veckor efter sista intag (fyra veckors regressionsfas) uppmättes fortfarande en statistiskt signifikant minskning av rynkdjup runt ögonen hos behandlingsgruppen på 11,5 procent.
I en undergrupp gjordes biopsi både före och efter behandling. Resultaten visade mycket god effekt.


https://www.gelita.com/en/products/collagen-peptides/verisolhttps://https://www.versusarthritis.org/about-arthritis/complementary-and-alternative-treatments/types-of-complementary-treatments/collagen/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18416885/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11071580/

https://www.rousselot.com/health/media/blog/is-collagen-the-next-generation-of-joint-health-supplements

www.hollandandbarrett.com/the-health-hub/vitamins-and-supplements/supplements/collagen/collagen-help-joints/amp//

https://www.osloskinlab.se/solida-studier/